Opinie

 
Dbamy o jakość naszych usług i chcemy, żeby były realizowane na najwyższym poziomie, dlatego też, jeśli masz jakieś sugestie, opinie bądź też informacje o nieprawidłowościach dotyczących pracy naszej firmy, strony czy też partnerów z którymi współpracujemy będziemy wdzięczni za informację. Wszelkie sugestie prosimy przesyłać na adres: salon@planetadzwieku.com
 
Przypominamy również, że można ocenić naszą współpracę wystawiając stosowną opinie w jednym z poniższych serwisów: